Síťový marketing – Network Marketing – Multi Level Marketing…zkrátka MLM

FAKTA
MLM se zabývá více než 57 mil. lidí na celém světě
tržby za jeden rok přesahují 120 bilionů USD
MLM byl nominován na Nobelovu cenu
MLM se vyučuje, jako samostatný obor, na nejprestižnějších univerzitách (Harward, VŠE Praha apod.)

Tak, jak to vlastně je?

Někteří MLM zatracují, jiní chválí. Fakt je ten, že MLM je plnohodnotná forma podnikání.

Prof. Ing. Dana Zdražilová, CSc., děkanka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE říká: Síťový marketing, víceúrovňový marketing nebo chcete-li interaktivní distribuce je jednoznačně plnohodnotnou formou podnikání. Tento obchodní koncept si vydobyl své místo na trhu. V rámci relevantních předmětů se naši studenti běžně seznamují s jeho podstatou, možnostmi a riziky.

VÝHODY MLM PRO OBCHODNÍKA

 • VRCHOLNÝM EFEKTEM A ÚČELEM MLM JE VYBUDOVÁNÍ „PASIVNÍHO PŘÍJMU“ To je příjem, který tvoříme aniž bychom cokoliv dělali.
 • PRODEJ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. Velmi široký pojem, kde lze nabízet v podstatě cokoliv. Příkladem je samotný internet, jako forma MLM, od připojení, až po využívání služeb.
 • PRACUJEME PŘEVÁŽNĚ Z DOMU, JSME NEZÁVISLÍ
 • NEMÁME REŽIE VE FORMĚ SPOTŘEBY BENZÍNU ČI JINÉHO CESTOVNÉHO
 • PRODÁVÁME ZA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU CENU Jsou vyřazeny přirážek velkoobchodů, distribuce apod. Prodáváme v přímém prodeji, nejsme překupníci!
 • DOBRÉ VÝDĚLKY Peníze uspořené z distribučních sítí, jsou z velké míra rozdělovány na provize prodejců. Zbytek peněz má společnost investovat do vývoje nových produktů a má stále novou a atraktivní nabídku! Další peníze dobrá společnost MLM investuje do marketingových produktů a školení čímž podporuje své obchodníky.

 

POZOR NA PODVODNÍKY!
V ČR se u mnohých vypěstovala averse k MLM, díky formám „podnikání“ typu „Letadlo-Pyramida“. V čem je tedy zakopaný pes? Jak rozeznáme solidní MLM od podvodných projektů typu Pyramida?

PYRAMIDA-LETADLO versus MLM

PYRAMIDA-LETADLO:
a) Účelem je hromadění platících účastníků v podstrukturách, kteří se množí geometrickou řadou. b) Pyramida nemá svůj produkt, nebo je produkt fiktivní, předražený apod. V podstatě se vůbec nejedná o produkt, je jen zástěrkou.
c) Poznávacím znamením jsou velmi vysoké vstupní poplatky a jsou NEVRATNÉ! Tyto poplatky mohou být vázány na samotný fiktivní produkt, kde už samotné jeho pořízení je neadekvátní skutečné hodnotě.
d) Neprůhledná, neznámá firma nebo neexistuje, nemá sídlo.
e) Vydělávají jen ti „nahoře“.

MLM:
a) Má kvalitní produkt.
b) Vstupní poplatek je vratný ve zkušební době.
c) Poplatek, svoji výší, je adekvátní hodnotě zakoupené licence.
d) MLM dává, obvykle, možnost vrácení vstupního poplatku formou odměny za uzavření obchodu v určitém období apod.
e) Pokud je paušální poplatek, odpovídá hodnotě nabízené služby (softwarové služby, podpora prodeje apod.).
f) Systém odměn je nastaven poměrem k odvedené práci. Tzn. že kolega na nižší úrovni si může vydělat stejně, nebo i více.
g) Firma je zavedenou značkou, je silná a nehrozí ukončení činnosti v dohledné době.
A JAK TO FUNGUJE?
MLM nás obklopuje všude v běžném životě, aniž bychom si to uvědomovali. Příkladem může být hezký film v kině, který jsme shlédli a líbil se nám. Co uděláme? Řekneme svým kamarádům a známým: „Byl jsem v kině na filmu AVATAR. A dobrý, běžte se na to podívat, stojí to za to!“ Tak to je MLM, jen s tím rozdílem, že v tomto případě, asi nedostanete přímou odměnu za doporučení, ale rozhodně se Vám kamarád odvděčí podobným doporučení příště, třeba na dobrou pizzu, restauraci, hotel, dovolenou, tedy na veškeré služby a zboží. Jen s tím rozdílem, že tady nedostanete okamžitou odměnu. A pokud se jim nabízené bude líbit, řeknou to dalším kamarádům, ti zase dalším atd.
Rozdíl od skutečného MLM je ten, že u organizovaného a cíleného MLM dostanete okamžitou odměnu ve formě provize z nabízeného.
MLM podstata je tedy doporučení, nabídka a s tím spojený marketing.

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI VÍM, ŽE MLM KRITIZUJÍ TI, KTEŘÍ SYSTÉMU NEROZUMÍ NEBO SE NEPOUČILI A NALÉTLI PODVODNÍKŮM VE FORMĚ LETADLA, TEDY BYLI NEÚSPĚŠNÍ.

 

PRVNÍ RADY PRO MLM A MLM PODROBNĚJI

Výhody MLM pro zákazníka

 • MLM, jak jsme si už řekli, je přímý prodej. Přímý prodej je pro zákazníky mnohem atraktivnějším způsobem nákupu. Proč?
 • Systém MLM je koncipován tak, že zákazníkovi je prodáváno přímo, prostřednictvím Vás – obchodních partnerů zboží za výhodné ceny.
 • Zboží nejde do velkoobchodů, následně přes spoustu zprostředkovatelů do maloobchodu a teprve pak k zákazníkovi.
 • Zboží jde k zákazníkovi od výrobce rovnou a to právě díky Vám obchodnímu partnerovi MLM společnosti. Odpadají tak vysoké náklady na různé reklamní akce a marže jednotlivým prostředníkům.
 • Zákazník, při dobré MLM společnosti, má možnost zakoupit velice kvalitní zboží za velmi příznivou cenu.

Výhody MLM pro zapojené obchodníky

 • Jsou to právě ty uspořené peníze, které MLM společnosti z větší části vrací do vlastního obchodního systému a které jsou vypláceny obchodníkům jako odměna za jejich práci, ve formě marketingu, školení atd.
 • Velkou výhodou pro obchodníky, zapojené do MLM systému je fakt, že nemusí mít žádné peníze ve zboží. Nemusí držet žádný sklad. Zboží v MLM systému nejdříve prodáte a pak teprve jej objednáte u své MLM společnosti.Což je zcela obráceným způsobem, než na jaký jsme zvyklý u běžného obchodu. U běžného způsobu nelze předem odhadnout, jaké a kolik zboží je potřeba objednat. Neznáte dopředu množství zboží, které prodáte. Praktickým příkladem  jsou všem známe jarní, či podzimní výprodeje.
 • Další velkou výhodou pro obchodníky, zapojené do MLM, je možnost profitovat, tedy mít i podíl na zisku ze svého týmu, kolegů, které do obchodu zapojili a ukázali jim, jak správně obchodovat v MLM. Je to spravedlivý způsob, kdy společnost MLM odměňuje každého obchodníka za to, že se o příležitosti zmínil jiným lidem a poskytl jim, hlavně v začátku, tolik potřebnou podporu.

 

Ano, pochopili jste správně. Každý dobrý MLM systém nabízí v podstatě 3 formy obchodu. Nejen tedy prodej zboží, či služeb. Také nabízí odměnu za rozšíření týmu formou sdělení této příložitosti ostatním lidem od již zapojeného partnera. A v neposlední řadě, kromě přesně definovaného provizního systému, na jehož základu jsou obchodníci pravidelně odměňováni i kariérový plán a bonusy. Ale vezměme to od začátku. Obchodníci u Multilevel marketingových společností mají několik různých možností odměny, které jsou u různých MLM společností odlišné. Tyto odměny však mohou tvořit podstatnou a tedy nemalou část Vašeho výdělku. A zde se dostáváme k již zmiňovanému pasivnímu příjmu.
Pasivní příjem, je nejzajímavější a neatraktivnější forma odměny, neboť se nevyplácí obchodníkovi z vlastního prodeje, ale je to odměna z celkového objemu prodeje, který vytvořil jeho obchodní tým. Podmínkou vytvoření vlastního pasivního příjmu je třeba splnit podmínky kariérového plánu, které má každá MLM společnost odlišné. Kariérový plán je soubor pozic, od nejnižší po nejvyšší, kterou je možno u konkrétní společnosti dosáhnout. Platí tedy, že čím vyšší pozice v kariérovém plánu, tím větší možnost ohodnocení a vyšší pasivní příjem. Některé MLM společnosti, odměňují své obchodníky po dosažení takové pozice, navíc atraktivní dovolenou, možností výhodného nákupu vozidla, nebo možností užívání luxusního vozidla apod. Je to další forma poděkování a ocenění za dlouhodobé vynikající obchodní výsledky.
Možností, jak vydělat u MLM společností, je zkrátka celá řada. Uvádím zde jen nejběžnější způsoby. Společnosti MLM bývají v tomto velmi kreativní a Vaše příjmy mohou být velmi zajimavé. Je však potřeba si uvědomit, že za dobrými výsledky se skrývá dlouhodobá a systematická práce. I zde platí „Něco za něco“.

 

3 ZPŮSOBY VYUŽITÍ MLM SYSTÉMU
V MLM společnostech, se vyskytují tři způsoby výdělku a tedy různé typy spolupracovníků.
a) SPOTŘEBITEL – zaregistroval se z důvodu  možnosti nákupu levnějšího zboží, které potřebuje častěji. Jinak nepracuje, pouze produkt využívá-nakupuje.

b) OBCHODNÍK – nakupuje zboží pro sebe a nabízí známým, nebo i jinou formou veřejně. Většinou se věnují tomuto prodeji ve svém volném čase a přivydělávají si tak ke svému jinému příjmu. Kromě slevy na zboží pro svou potřebu, si přivydělají peníze dle svého času a možností, které obchodu věnují.

c) BUSINESSMAN – pracuje ve všech výše zmíněných způsobech. Prodává zboží-služby, buduje tým. Živí se MLM systémem na plný úvazek. Touto skupinou jsou podnikatelé, neboť si v podstatě tvoří svou firmu a věnují se svému podnikání naplno.

CO JE TŘEBA ZVÁŽIT, PŘED VSTUPEM DO MLM SPOLEČNOSTI?

a) Výdy vyberte kvalitní produkt, ke kterému máte kladný vztah, kterému věříte a rozumíte a dokážete si představit, že ho budete nabízet.
b) Jaký objem času budete této činnosti věnovat a zda, při určitém prodejním předpokladu bude Vaše odměna adekvátní vynaloženému úsilí. Musíte počítat, že na začátku to bude vždy větší objem času a musíte počítat s tím, že aby jste byly v prodeji úspěšní, musíte ze začátku absolvovat mnohá produktová školení a semináře. Bez nich se úspěch nedostaví.
c) Zvolte, jaký rozsah činností budete chtít vykonávat (viz. 3 možnosti využití MLM)
d) Zjistěte, zda je vstupní poplatek vratný ve zkušební době, alespoň 14-ti dnů.
e) Je dobré se na výbraný MLM systém připravit, zahájením marketingových a znalostních úkonů. Určitě si získáte dobré povědomí o systému, produktech a start bude mnohem jednodušší. Nicméně budete mít možnost získání bonusů za rychlý start, vrácení poplatku za licenci apod.
f) Zvažte možnosti nabízeného produktu. Občas se naskytnou možnosti jeho využití, kde samotná společnost cestu nepředpokládá (třeba softwarové, marketingové produkty). Vaší kreativitě se meze nekladou.
g) No, a o odlišení Pyramida/MLM se již, v této fázi, zmiňovat nebudu.
DOBRÉ TIPY PRO ZAČÁTEK V MLM:
1) Na svůj první seminář, prezentaci, školení vemte partnera. Je pravidlem, že nemusíte umět, hned od začátku, předávat získané informace tak kvalitně. A díky tomu, můžete mít ze svého prvního člověka, nedůvěřivého rozmlouvače . Podělte se se svým partnerem o informace a dejte šanci prvním kolegům, jen tak získáte náskok!

2) Od Vaší účasti v MLM Vás mohou zrazovat někteří Vaši kamarádi a známí. To je prostě fakt, se kterým musíte počítat. Důvodů můýe být několik, ale pravděpodobně to budou ti, kteří v minulosti v některém network marketingu neuspěli, nebo slyšeli o někom, kdo neuspěl. Tím byste se, ale rozhodně neměli nechat odradit. Jejich zkušenost, je jejich zkušenost. Vy můžete mít úplně jinou, statistiky mluví jasně!. Vaši známí přeci také nejsou celý život v jednom zaměstnání. Také jistě hledali, zkoušeli a v ideálním případě si vybrali práci, která jim vyhovuje. A každému přeci vyhovuje něco jiného. O závistivcích nemluvě.

3) Vaše rozhodnutí, vstoupit do nějaké silné a prověřené MLM společnosti, může znamenat opravdovou životní příležitost, která přijde jednou, možná dvakrát za život! MLM společnosti v ČR, již vyrobily mnoho milionářů. Tím nemyslím majitelé společností, ale lidé jako Vy, kteří chytili příležitost a už ji nepustili. Zjistili, že jim tato práce vyhovuje, baví je, a že se v ní dokáží realizovat. Dnes tito, často mladí, lidé pobírají statisícové měsíční odměny a určitě jsou rádi, že si nenechali tuto příležitost rozmluvit od svých kamarádů. Dnes už mají, většinou, jiné kamarády

 

4) Před vstupem a zahájením prodeje. je dobré si ujasnit, jaké jsou možnosti Vaše a systému, co do výše výdělku. Může uběhnout několik měsíců, než začnete vydělávat zajímavé peníze. A zajimavé peníze je velmi relativní pojem. Pro někoho to je částka 20 tis., pro druhého to nemusí stačit k pokrytí životních nákladů. To záleží i na tom, jaký způsob práce si vyberete. V případě, že se rozhodnete věnovat MLM naplno, budete potřebovat finanční rezervu na toto přechodné období.

5) Zajistěte si znalosti a prostředky pro Vaše režijní náklady. Zejména zdroj propagačních materiálů, znalosti práce na internetu, levné telefonování, dostupnost médií a práci s nimi atd. Vyvaruje se tak případným nepříjemnostem, v podobě chybějícího cash flow.
MLM je podnikání jako každé jiné, a bez počáteční přípravy a nákladů se rozhodně neobejdete. Příprava na úspěšnou dráhu v MLM systému rozhodně vyžaduje, nejen snahu a zapálení, ale právě i neustálé vzdělávání se. Dnešní doba je dobou informací, a právě jejich znalost výrazně ovlivní Váš úspěch.

A NA ZÁVĚR

MLM je síťový prodej, jinými slovy, pokud chcete zažít opravdový úspěch v MLM podnikání, musíte dokázat dvě věci.
1) Sami se naučit prodej a osvojit si způsob, jak přivést do tohoto businessu, další cílevědomé a podnikavé lidi
2) To samé naučit Vaše lidi pod Vámi

 

zdroj: http://24-business.cz/mlm/

Štítky , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..