Kenneth Blanchard, Ph.D., Spencer Johnson, M.D. – „Minutový manažer“

Nezadržitelně PRVNÍ na žebříčku bestsellerů

Dva roky na Seznamu bestsellerů vydávané New York Times

Minutový Manažer

Nejrychlejší způsob, jak zvážit vlastní prosperitu

Kenneth Blanchard, Ph.D.

Spencer Johnson, M.D.

Obsah

Symbol 8

Předmluva 9

Hledání 11

Minutový manažer 17

První tajemství: Minutové cíle 25

Minutové cíle shrnutí: Shrnutí 34

Druhé tajemství: Minutové pochvaly 36

Minutové pochvaly: Shrnutí 44

Zhodnocení 47

Třetí tajemství: Minutová pokárání 50

Minutová pokárání: Shrnutí 59

Minutový manažer vysvětluje 61

Proč jsou účinné Minutové cíle 65

Proč jsou účinné Minutové pochvaly 76

Proč jsou účinná Minutová pokárání 86

Nový Minutový manažer 100

Dárek sobě 102

Dárek ostatním 106

Poděkování 109

O autorech 110

Symbol

Symbol Minutové manažera – Minuta na displeji digitálních hodinek – nás má upomenout, abychom si denně udělali chvíli času a podívali se do tváří lidí, které řídíme, a uvědomili si, že právě oni jsou naším největším bohatstvím.

Předmluva

V tomto krátkém příběhu vás seznámíme s většinou poznatků, které se týkají nejefektivnějších forem práce s lidmi a které jsme získali studiem medicíny a psychologických věd zabývajících se touto problematikou.

Nejefektivnější formy práce jsou takové, které pomáhají lidem dosahovat co nejlepších výsledků, přičemž jim přinášejí uspokojení z vlastní práce, práce spolupracovníků i organizace jako celku.

Alegorická postava Minutového manažera je jednoduchou kompilací toho, co nás naučili mnozí moudří lidé, s tím, co jsme se naučili sami. Jsme si vědomi důležitosti všech zdrojů poznání. Rádi bychom zdůraznili, že v týmové práci jsou si lidé včetně manažera vzájemnými zdroji poznání.

Doufáme, že poznatky načerpané z této knihy uplatníte ve své každodenní řídící práci. Neboť, jak říká Konficius, důležitost znalosti se projeví až v jejím využití.

Věříme, že s potěšením využijete všeho, co se naučíte od Minutového manažera, a že vy i lidé, s nimiž pracujete, budete následně prožívat zdravější, šťastnější a produktivnější život.

Kenneth Blanchard, Ph.D.

Spencer Johnson, M.D.

Minutový manažer… nenechte si ujít!“

– MERV GRIFFIN

„Naši manažeři používají praktických metod Minutového manažera při složitých operacích po celém světě. Nedá se pochybovat o tom, že fungují.“

– R. W. BUTLER, prezident

GTE Directories Corporation

„Celé naše řízení získalo přečtením Minutového manažera.“

– MICHAEL D.ROSE, prezident

Holiday Inn, Inc.

„Rozdal jsem výtisky svému šéfovi, svým podřízeným, dalším manažerům v rafinérii, a dokonce své ženě, blízkým přátelům a našemu duchovnímu. Ta kniha má tak široké pole působnosti, protože je tak dobrá!“

– ROBERT W.DAVIS, prezident

Chevron Chemical Company

„Tato kniha nás naučí, jak postupovat ve styku s lidmi takovým způsobem, který je vzájemně prospěšný! Je velice osvícená!“

– EARL NIGHTINGALE

rozhlasový komentátor

OUR CHANGING WORLD

„Nejlepší kniha o řízení, jakou jsem kdy četl. Nedokázal jsem ji odložit. Koupil jsem ji pro všechny své klíčové manažery, kteří ji zase kupují pro své podřízené.“

– JERE W. THOMPSON, prezident

The Southland Corporation

7-Eleven Convenience Stores

Přečtěte si příběh, který

změní váš život!

Minutový manažer je čtivý příběh, který vás rychle zasvětí do tří velice praktických technik řízení. Postupně se seznámíte s medicínskými a psychologickými poznatky, které vám pomohou porozumět, proč tak zjevně jednoduché metody působí na tolik lidí. Ke konci knihy se také dovíte, jak je aplikovat na vaši vlastní situaci.

Kniha je stručná, jazyk jednoduchý, a co je nejlepší ze všeho – funguje to!

Proto se také Minutový manažer stal senzací na americkém knižním trhu. Ukázky uvedl časopis People a televizní programy The Today Show, The Merv Griffin Show a další.

KDYSI se jeden bystrý mladík vydal hledat výkonného manažera.

Chtěl pro takového manažera pracovat. A také se jím chtěl stát.

Dlouholeté hledání ho zaneslo do těch nejvzdálenějších koutů světa.

Navštívil zapadlá městečka i hlavní města nejmocnějších států.

Mluvil s mnoha manažery: s vládními úředníky i s důstojníky armád, se staviteli i společenskými činiteli, s akademickými hodnostáři i obchodníky, s vedoucími služeb i s řediteli nadací, s manažery obchodních domů, restaurací, bank i hotelů, s ženami i muži, se starými i mladými.

Zavítal do všech možných úřadů, velkých i malých, honosných i umouněných, s okny i bez oken.

Získával celkový pohled na to, jak lidé řídí lidi.

Nebyl však vždy potěšen tím, co viděl.

Viděl mnoho ,tvrdých´ manažerů, jejichž organizace si vedly zdánlivě dobře, zatímco lidé v nich ztráceli.

Mnozí nadřízení si mysleli, že jsou dobrými manažery.

Mnozí jejich podřízení byli přesvědčeni o opaku.

Když se mladý muž ocitl v kancelářích těchto ,tvrdých chlapíků´, ptal se jich: „Jak byste sami charakterizovali svou řídící práci?“

Odpovědi se lišily jen nepatrně.

„Jsem autokratický manažer – vždycky mám situaci pod kontrolou,“ říkávali mu. „Maximalista.“ „Tvrdohlavý.“ „Realistický.“ „Mám neustále na mysli zisk.“

Cítil v jejich hlasech pýchu i zájem o výsledky.

Mladý muž se také setkal s mnoha ,hodnými´ manažery, jejichž lidé si vedli zdánlivě dobře, zatímco jejich organizace ztrácely.

Někteří lidé o nich mluvili jako o dobrých manažerech.

Mladý muž však měl své pochybnosti.

Když si s nimi sedl a položil těm ,hodným lidem´ tutéž otázku, slyšel:

„Jsem demokratický manažer.“ „Nechám si poradit.“ „Dokážu povzbudit.“ „Jsem uznalý.“ „Humanistický.“

Cítil v jejich hlasech pýchu a zájem o lidi.

Spokojen však nebyl.

Vypadalo to, jako kdyby se jednalo buď jen o výsledky, nebo zase jen o lidi.

Manažeři se zájmem o výsledky byli často označováni jako „autokratičtí“, zatímco manažerům se zájmem o lidi se říkalo „demokratičtí“.

Mladý muž měl dojem, že všichni tito manažeři ,tvrdí´ autokraté i ,hodní´ demokraté- jsou efektivní jen částečně. Jako by byli jen polovičními manažery.

Mladý muž se vrátil domů unavený a znechucený.

Mohl své hledání vzdát, ale měl jednu velkou výhodu. Přesně věděl, co hledá.

Byl přesvědčen, že výkonní manažeři řídí své lidi tak, aby z toho měli užitek oni i organizace.

Mladý muž hledal všude, ale skutečně výkonných manažerů objevil jen hrstku. A ti ještě nebyli ochotni podělit se s ním o svá tajemství. Už si začínal myslet, že se mu nikdy nepodaří přijít na to, co dělá z manažera výkonného manažera.

Pak však k němu začaly doléhat ódy na zvláštního manažera, který žil ironií osudu v blízkém městě. Slyšel, že lidé pro toho muže rádi pracovali a že společně dosahovali vynikajících výsledků. Mladý muž přemýšlel, zda je to pravda, a pokud ano, zda onen manažer bude ochoten podělit se s ním o svá tajemství.

Veden zvědavostí požádal telefonicky toho zvláštního manažera o schůzku. Sekretářka ho okamžitě spojila.

Mladý muž požádal toho výjimečného muže, jestli by se s ním nemohl setkat. „Kterýkoli den, kromě středy ráno,“ zněla odpověď. „Můžete si vybrat“.

Mladý muž se pousmál, neboť onen údajně skvělý manažer mluvil jako cvok. Co to může být za manažera, když má stále čas? Přesto byl mladý muž fascinován. Domluvil si s ním schůzku.

Štítky , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..